Liên hệ

Công ty TNHH Kiến Trúc Điểm
 
Address:
Lầu 4, 414 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Quận 3
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: +84.838340770
Fax: +84.838340790

HOTLINE: 0923 414 414 
Thông tin liên hệ